Sustenabilitate

GHID DIGITAL 

de îndrumare pentru realizarea lucrărilor de certificare a competențelor profesionale de Nivel 4 și 5

AUXILIARUL DIDACTIC 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A OFERTEI TURISTICE

Educația trebuie să fie prioritatea fiecăruia, iar momentul unei schimbări în acest domeniu esențial al societății a sosit. Dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea fac obiectul CDl-ului realizat de prof. Chelaru Carmen și prof. Bîgea Cernătescu Adina.

Includerea acestui material în planul cadru ofera oportunități enorme și soluții concrete.

CDL XI - Dezvoltare durabilă a ofertei turistice (pdf)

ZILELE ERASMUS ORGANIZATE LA BÂRLAD

DISEMINAREA PROIECTULUI la Simpozionul Național ”Eficient și modern în învățământul actual Românesc”

Astăzi, 18 martie 2022, s-a organizat la Licceul Tehnologic ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Bârlad Simpozionul Național ”Eficient și modern în învățământul actual Românesc” la care au participat, în sistem hibrid,  profesori din toată țara. În cadrul simpozionului a fost lansarea proiectului NWES- New Educational Ways  for Success, primul din seria de 5 proiecte ce se vor desfășura în perioada de Acrditare Erasmus în domeniul Educației și Formării Profesionale pe perioada 2021-2027.

PROIECTUL EDUCAȚIONAL NOI și EUROPA

Scopul acestui proiect constă în realizarea de activități educative extrașcolare care se pot constitui în oportunități de dezvoltare a cetățeniei democratice active pentru elevii școlii prin dezvoltarea sentimentelor de apartenență la Uniunea Europeană, educarea elevilor în spiritul cetățeniei europene și participarea în condiții optime la mobilități de formare profesională.

Activități (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-pentru unitati scolare si extrascolare –pentru palate si cluburi ale copiilor) propuse, în ordinea în care se vor desfăşura (numai titlul activitatilor).

1.- Promovarea proiectului la nivelul şcolii

2.-„Uniunea Europeană - istorie, importanță, instituții, însemne și valori”.

3.-„Programul Eramus+ și beneficiile acestuia pentru formarea profesională a elevilor”.

4.- Concursul „Noi și Europa” ocazionat de Ziua Europei.

Număr de parteneri: 3

1.- Centrul Europe Direct Vaslui, https://www.facebook.com/EUROPEDIRECTVaslui/

2.- Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu”Bârlad;

3.- Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

AUXILIARUL DIDACTIC ANTREPRENORIAT ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

În luna august 2022 doamna profesoară Diaconu Carmen a prezentat la Salonul Creativității, organizat de CCD Vaslui, auxiliarul didactic intitulat ”Antreprenoriat și dezvoltare durabilă” care este inclus în planul de școlarizare începând cu anul școlar 2022-2023.

Acest auxiliar se predă în cadrul CDL-ului cu același titlu elevilor de la clasele a XII-a de la Specializările Economic și Comerț.

CDL XII - Antreprenoriat si dezvoltare durabila (pdf)

ZILELE ERASMUS ORGANIZATE LA VASLUI ȘI BÂRLAD

În perioada 13-15 octombrie s-a organizat  Erasmus Days, atât la Vaslui, pe 13 octombrie, unde au participat la Conferința de diseminare a rezultatelor și exemplelor de bune practici responsabilul de proiect împreună cu responsabilul cu diseminarea și elevi participanți la mobilitățile proiectului, cât și la Bârlad, pe 15 octombrie, unde au participat monitorul de calitate din cadrul proiectului împreună cu unul dintre profesorii însoțitori ai grupurilor de elevi. S-au prezentat activitățile desfășurate în primul an de proiect precum și rezultatele obținute în cadrul Proiectului NEWS desfășurat în perioada 1 septembrie 2021-30 noiembrie 2022.

ERASMUS DAY (pdf)